Gutefårens genbank

Genbanksbesättningarna förvaltar rasrena gutefår och bidrar därmed till fårrasens fortbestånd.

Avelsbaggar

Föreningen erbjuder gratis besiktning av din bagge.

Tidningen Gutefåret

Tidningen Gutefåret skickas till alla medlemmar 4 gånger per år. Den innehåller intressant läsning om gutefåren i form av reportage, fakta och tips om djurhållning.

Medlem

Som medlem i föreningen får man tillgång till medlemsförteckning, faktablad, lista över godkända avelsbaggar mm. Är du redan medlem kan du logga in överst på sidan.

Annonser livdjur

Vill du köpa eller sälja Gutefår? Alla medlemmar annonserar gratis.

Just nu finns det 5 annonser!

Faktablad

Föreningen har genom åren sammanställt en mängd information om skötsel och hantering av får och om gutefår i synnerhet. Faktabladen är tillgängliga för medlemmar.

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)