Härstamningsbevis

Använd härstamningsbevis!

Bevisets olika funktioner

Miljöstöd m.m.: Utan känd härstamning är dina gutefår inte berättigade till miljöstöd eller deltagande i certifierings- och genbanksverksamhet.

Säljare av livdjur: Det är en hederssak att alla livdjur skall vara åtföljda av härstamningsbevis!

Köpare av livdjur: Begär alltid härstamningsbevis på de djur du köper in! Helst skall du inte lämna någon betalning förrän du har det i din hand.

Du skriver ut härstamningsbevis från Elitlamm. Som medlem i Föreningen Gutefåret kan du än så länge, tills vi har ett sjösatt alternativ, beställa ett ifyllbart dokument där du själv kan ange och ta ansvar för djurets härstamning. Mejla till info@gutefar(.)se för att ta del av detta (utan parentesen, sätts ut för att förhindra SPAM).

Vid ansökan om miljöstöd skall du för din länsstyrelse bevisa innehavet av gutefår och deras härstamning. Då måste du vara ansluten till den s.k. officiella härstamningskontrollen och använda det intyg som på Jordbruksverkets uppdrag utfärdas av Svenska Fåravelsförbundet och är belagt med en viss kostnad. Du kan vara ansluten till den officiella härstamningskontrollen utan att vara medlem i Svenska Fåravelsförbundet.


 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)