Länkar

Värna om lantraserna bland våra husdjur!

Besök på Internet också andra föreningar och organisationer som ägnar sig åt att registrera och/eller bevara våra hotade husdjur! I bevarandet av de hotade husdjursraserna har vi många goda grannar.

Är Du intresserad av att delta i detta bevarandearbete med någon speciell husdjursras?
Ta då kontakt med den aktuella intresseföreningen bland våra nabor.
 
Föreningar som ägnar sig åt de svenska husdjuren:
Föreningen Allmogegeten http://www.allmogegeten.se
Föreningen Allmogekon http://www.allmogekon.se
Föreningen Gotlandskaninen http://surf.to/gotlandskaninen
Föreningen Svenska Allmogefår http://www.allmogefar.se
Projekt NordBi http://www.nordbi.nu
Svenska Fåravelsförbundet http://www.faravelsforbundet.com
Svenska Lanthönsklubben http://hem.passagen.se/kackel
Svenska Russavelsföreningen www.gotlandsruss.se
Sveriges Rödkulleförening www.rodkullan.nu
 
Andra intressanta kontakter på Internet:
Information om många av världens fårraser http://www.ansi.okstate.edu/breeds/SHEEP
Om nordiska kortsvansfår, särskilt gammelnorsk spaelsau, villsau och gutefår i Danmark finns det information på www.sheep-isle.dk
Gård- och Djurhälsan http://www.gardochdjurhalsan.se/
Norsk Villsaulag www.villsau.no
Ålandsfåret www.alandsfaret.ax


 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)