Länkar

Värna om lantraserna bland våra husdjur!

Besök på Internet också andra föreningar och organisationer som ägnar sig åt att registrera och/eller bevara våra hotade husdjur! I bevarandet av de hotade husdjursraserna har vi många goda grannar.

Är Du intresserad av att delta i detta bevarandearbete med någon speciell husdjursras?
Ta då kontakt med den aktuella intresseföreningen bland våra nabor.
 
 
 
 
Föreningar som ägnar sig åt de svenska husdjuren:
Föreningen Allmogegeten www.allmogegeten.se
Föreningen Allmogekon www.allmogekon.se
Föreningen Gotlandskaninen www.gotlandskaninen.webnode.se
Föreningen Svenska Allmogefår www.allmogefar.se
Projekt NordBi www.nordbi.nu
Föreningen Ryafåret www.ryafaret.se
Svenska Fåravelsförbundet www.faravelsforbundet.com
Svenska Lanthönsklubben www.kackel.se
Svenska Russavelsföreningen www.gotlandsruss.se
Sveriges Rödkulleförening www.rodkullan.se
 
Andra intressanta kontakter på Internet:
Information om många av världens fårraser http://afs.okstate.edu/breeds/footer.html/sheep
Om nordiska kortsvansfår, särskilt gammelnorsk spaelsau, villsau och gutefår i Danmark finns det information på www.sheep-isle.dk
Jordbruksverket www.jordbruksverket.se
Gård- och Djurhälsan http://www.gardochdjurhalsan.se/
Norsk Villsaulag www.villsau.no
Ålandsfåret www.alandsfaret.ax
 

 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)