Baggbesiktning

Vi erbjuder våra medlemmar gratis baggbesiktning!

Baggbesiktningen är ett "instrument" föreningen använder för att bedöma gutefårpopulationens baggar och ge besättningsägarna rekommendationer om en bagge är lämplig att använda i avel.

 
Besiktningsgrunderna
Inom föreningen har vi enats om en rad kriterier, som är avsedda att bevara gutefårens breda arvsanlag. Baggbesiktningen utgår därefter från besiktningspersonernas erfarenheter av och uppfattningar om hur ett renrasigt gutefår skall se ut, främst insikten i möjligheten att avslöja oönskad inkorsning och anomalier. Fastställande av gutefårets rasbeskrivning och identitet är ett fortlöpande föreningsarbete. Rasbeskrivningen formuleras av föreningens styrelse och fastställs av årsmötet.

Föreningen Gutefåret utfärdar genom sin besiktningsverksamhet godkännande av att en gutefårbagge är lämplig att använda för avel under följande förutsättningar:
 • Djurägaren skall vid besiktningstillfället vara medlem i Föreningen Gutefåret
 • Baggen bör vid besiktningstillfället vara 18 månader eller äldre
 • Baggen skall ha dokumenterad härstamning för bakomliggande led minst till 1 januari 1997
 • Baggen skall ha ett typiskt gutefårutseende (subjektiv bedömning)
 • Baggen skall uppfylla föreningens fastställda kriterier (objektiv bedömning)
 • Då baggen godkännes får den ett unikt G-nummer i föreningens register

Vi kan med tillfredsställelse konstatera att huvudparten av de baggar vi kommer i kontakt med under baggbesiktningen är utmärkta gutefår. Det är viktigt att baggar visas upp och deltar i baggbesiktningen. Baggbesiktningens kriterier är en god grund för det fortsatta avelsarbetet med gutefår och är till nytta i våra verksamheter med certifiering och genbanksanslutning.

Baggar med diskvalificerande kriterier skall snabbt avlägsnas ur avelsarbetet, slaktas och under inga förhållande säljas vidare till användning i annan besättning.

Följande baggar vill vi inte godkänna till avel:

 • Bagge som saknar dokumenterad härstamning
 • Bagge som saknar manhår
 • Bagge som har markant förekomst av ull på kind
 • Bagge som har markant förekomst av ull i pannan
 • Bagge som har ögonlocksspalt
 • Bagge som har svans över 18 cm längd
 • Bagge som har bredklövsanlag
 • Bagge som är eller riskerar att bli horntrång (objektiv bedömning)
 • Bagge bör i sitt härstamningsbevis inte ha individer som förekommer mer än en gång

  Anmäl dina önskemål om baggbesiktning till: baggbesiktning@gutefar.se
         


 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)