Rasbeskrivning

 
Föreningen har sammanställt ett dokument med en kortfattad historik av gutefåret. Dokumentet innehåller även en beskrivning av rastypiskt utseende. Rasbeskrivningen finns som faktablad men kan även laddas ned här.