Rasbeskrivning

 
Föreningen har sammanställt ett dokument med en kortfattad historik av gutefåret. Dokumentet innehåller även en beskrivning av rastypiskt utseende. Rasbeskrivningen finns som faktablad men kan även laddas ned här.

 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)