G-baggar

Föreningen erbjuder alla sin medlemmar att genomföra besiktning av avelsbaggar. Se mer detaljerad information under fliken Baggbesiktning. När en bagge godkänts, får den ett unikt G-nummer som registreras i föreningens arkiv och som även läggs in i härstamningsbevisen. Därefter brukar man i dagligt tal kalla dessa godkända baggar för "G-baggar".
Alla medlemmar har tillgång till information om de senast besiktigade baggarna på medlemsnätet.