Faktablad

Föreningen har genom åren sammanställt en mängd information om skötsel och hantering av får och om gutefår i synnerhet. Denna information är samlad i en mängd faktablad som är tillgängliga för alla medlemmar efter inloggning.

Exempel på faktablad:

- Gutefårägarens faktablad