Faktablad

Föreningen har genom åren sammanställt en mängd information om skötsel och hantering av får och om gutefår i synnerhet. Denna information är samlad i en mängd faktablad som är tillgängliga för alla medlemmar efter inloggning (inte på den här sidan alltså). Som medlem hittar du faktabladen under den gröna rubrik-listen längst till höger när du är inloggad - "Medlem". Är du inte inloggad syns inte "medlems-rubriken" och du kommer inte åt faktabladen. 

Exempel på faktablad:

- Gutefårägarens faktablad

   

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)