Goda råd

 
 
God fårhållning
Skötsel av djuren är viktigt. Precis som hos oss människor kan djuren skada sig och bli hastigt sjuka. Därför är det viktigt med god skötsel som bl.a. innebär följande:
  • daglig tillsyn
  • god utfodring: sommartid friska beten, vintertid foder av god kvalité
  • fri tillgång till friskt vatten och saltsten/mineraler
  • tillräckliga utrymmen: sommartid rymliga fållor, vintertid rymliga stallar/skydd.

Gutefåren är utegångsdjur, men skall under vinterhalvåret ha tillgång till torr och ren ligghall. En gammal loge med tätt tak och öppen dörr är en utmärkt ligghall.


Fåråret
Oktober:                          Definitivt urval av livdjur. Baggbesiktning, Verkning av klövar. Betäckningen planeras. Slaktmånad .
November - december:  Betäckningsmånader. Lugn vinterperiod.
Januari:                           Eventuell avmaskning.
Februari - mars:              Planering för lamningen.
April:                                Lamningens högsäsong.
Maj:                                 Översyn av stängsel. Betessläppning.
Juni:                                 Klippning eller "lydning. Eventuell avmaskning.
Juli - augusti:                   Sommarbetestid. .
September:                      Livdjursplanering. Försäljning av livdjur. Baggbesiktning. Slaktplanering.
 

Viktig regel: Håll aldrig för många får för länge på för litet område!
 
 
När du ska köpa djur: Titta på den här superbra instruktionsfilmen från Elitlamm på Youtube om vilken dokumentation man kan förvänta sig att få med vid köp av får. Bra för både dig som redan har får och dig som står i begrepp att skaffa.


Under fliken Faktablad hittar du information om skötsel och hantering av gutefår!


 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)