Föreningen

Föreningen Gutefåret bildades i november 1977 och verkar för att dess medlemmar håller och avlar på renrasiga och friska djur under naturliga driftsformer. Medlemsinformation sker genom tidskriften Gutefåret fyra gånger per år.


Välkommen att delta i bevarandet av gutefåren!

Bli medlem i vår förening!


Avgift ordinarie medlem: 200 kr per år
Familjemedlem därutöver: 100 kr per år

Observera att vårt verksamhetsår är 1 maj - 30 april. Föreningen skickar i maj varje år ut faktura på medlemsavgiften till alla registrerade medlemmar. Den som inte betalar medlemsavgift tas bort ur registret kommande höst och erhåller ej tidningen Gutefåret nr 4.

Bankgiro: 5881-5044
 

Viktiga uppgifter!

När du betalar avgiften är det viktigt att du anger namn, adress och telefonnummer samt uppgift om produktionsplats-nummer, hur många tackor och baggar du har i din besättning och också status i MV-programmet om du deltar i det. Det går bra att skicka dessa uppgifter i separat mail.
Som medlem i Föreningen Gutefåret deltar du i det viktiga arbetet att värna om fortbeståndet för en hotad husdjursras. Familjemedlem har rösträtt vid årsmöte, men erhåller ingen tidskrift.
 

Som medlem i Föreningen Gutefåret får du:

  • tidskriften Gutefåret, 4 nr/år
  • annonsera gratis i tidskriften (privatannonser), t.ex. om att köpa och sälja gutefår
  • medlemsförteckning
  • kostnadsfri rådgivning via telefon eller mail
  • möjlighet till baggbesiktning, som är en kostnadsfri kontroll av vuxna baggar för att avgöra deras rasrenhet, frihet från anomalier och lämplighet i fortsatt avel.
  • gratis tillgång till föreningens härstamningsintyg att använda för djuren i din besättning.
  • tillgång till Faktabladen, som är handbok i fårskötsel med speciell inriktning på gutefår
  • möjlighet att delta i föreningens genbanksverksamhet
  • möjlighet att delta i kurser och den årliga årsmöteshelgen med seminarier och besättningsbesök.

 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)