Tidningen Gutefåret

Föreningen Gutefåret utger medlemstidskriften Gutefåret för att stärka medlemskontakten och lämna allsidig information om aktuella förhållanden och möjligheter i vården och bevarandet av gutefåren. Tidskriften utkommer fyra gånger per år, normalt i mars, juni, september och december. 


De som inte betalt sin medlemsavgift för innevarande år, får ej nr 4 av tidningen som skickas ut under december. Så om du saknar detta nummer, eller efterkommande, har föreningen inte registrerat någon inbetalning från dig.
 
För att kunna ge ut tidningen är det av största vikt att Du hjälper oss att skriva artiklar och att fotografera för tidningen. Material tas tacksamt emot till redaktion@gutefar.se!
 
Har du inte fått tidningen som vanligt kan det bero på att medlemsavgiften inte är betald. Kontrollera det och är det inte det som är felet så är du välkommen att kontakta oss.
 
I nr 4 2021, som du kan läsa via länken nedan, ägnar vi större delen av numret åt historien varför det finns två bevarandeföreningar för gutefåret samt den risk vi ser med att Gutefårakademin vill skapa en egen ras av en del av gutefåren.
 
 
Du kan även läsa en förkortad version här:
 
 
 
 
 
Tidningen Gutefåret ges ut med stöd från Jordbruksverket i projektet "Information och rådgivning gutefår”. 

 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)