Avelsplan

Ett viktigt dokument i vårt arbete med gutefåren är vår Avelsplan. I den finns en kort historik om rasen och viktig information om vad som generellt gäller för fårägaren. Den viktigaste delen i Avelsplanen är beskrivningen av de mål vi har för gutefårens framtid. Dessa är uppdelade i kortsiktiga och långsiktiga mål. Där finns också angett på vilket sätt vi skall nå målen.
 
Vi uppmanar dig som gutefårsägare att studera Avelsplanen och hjälpa till med att förverkliga den.