Avelsprogram

Ett viktigt dokument i vårt arbete med gutefåren är vårt Avelsprogram. I det finns en kort historik om rasen och viktig information om vad som generellt gäller för fårägaren. Den viktigaste delen i Avelsprogrammet är beskrivningen av de mål vi har för gutefårens framtid. 
 
Vi uppmanar dig som gutefårsägare att studera Avelsprogrammet och hjälpa till med att förverkliga den.
 

 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)